Tất cả tin bài

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020

Từ ngày 15/7 đến 1/8/2020 các Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2020 đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá phần báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Theo quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Huế công khai kết quả xét tại HĐGSCS như sau:...

03/08/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2020

HĐGSNN đã ban hành Quyết định số 18/HĐGSNN ngày 30/6/2020 phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020....

06/07/2020   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Tìm hiểu về công bố khoa học quốc tế

Có công bố quốc tế, nhất là công bố trên các tạp chi quốc tế uy tín, đang là yêu cầu bắt  buộc đối với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; các cán bộ giảng viên chủ trì đề tài KH&CN các cấp; các nghiên cứu sinh,... Nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên nắm được cơ bản về công bố quốc tế, Ban KHCN&QHQT Đại học Huế tập hợp, biên tập và giới thiệu một số thông tin dưới dạng các câu hỏi thường gặp (FAQ) dưới đây....

05/07/2020   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020....

30/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Tài liệu tập huấn xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020

Tải liệu tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

25/06/2020   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm