Tất cả tin bài

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, nộp hồ sơ và lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Đại học Huế

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của các HĐGSCS Đại học Huế...

28/05/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Mời giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

HĐGSNN đã có Thư mời số 60/TM-HĐGSNN đề nghị các GS, PGS đang công tác ở các cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên tham gia các HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 theo hình thức trực tuyến....

07/05/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Kết thúc lấy ý kiến danh sách dự kiến thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020

Kết thúc lấy ý kiến danh sách dự kiến thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020...

19/04/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020...

10/04/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Mẫu 03-Lý lịch khoa học dành cho ứng viên, thành viên các HĐGS (mẫu mới 2020)

Mẫu 03 - Lý lịch khoa học dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư...

21/03/2020   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm