I. Hội đồng Khoa học Tư nhiên (11 thành viên)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị

Ghi chú

1.       

Lê Văn Thuyết

1956

GS.TS

Toán học, Đại số và Lý thuyết số

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

2.       

Trần Thái Hòa

1955

GS.TS

Hóa học, Hóa lý

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

3.       

Dương Tuấn Quang

1970

GS.TS

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Phó Chủ tịch Hội đồng

4.       

Võ Viết Minh Nhật

1974

PGS.TS

Công nghệ thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính

Phó Trưởng Ban Đào tạo - Đại học Huế

Thư ký Hội đồng

5.       

Nguyễn Đình Luyện

1965

PGS.TS

Hóa học, Hóa phân tích

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

6.       

Nguyễn Văn Hợp

1956

PGS.TS

Hóa học, Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

7.       

Trương Minh Đức

1971

PGS.TS

Vật lý, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

8.       

Võ Thanh Tùng

1979

PGS.TS

Vật lý, Vật lý chất rắn

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

9.  

Cao Huy Linh

1965

PGS.TS

Toán học, Đại số và lý thuyết số

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Lê Mạnh Thạnh

1953

PGS.TS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Lê Anh Phương

1974

PGS.TS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

II. Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn (11 thành viên)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị

Ghi chú

 

1.       

Nguyễn Văn Toàn

1956

PGS.TS

Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

2.       

Đoàn Đức Lương

1969

PGS.TS

Luật học, Luật dân sự và tố tụng dân sự

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Phó chủ tịch Hội đồng

3.       

Hoàng Văn Hiển

1962

PGS.TS

Lịch sử, Lịch sử thế giới

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

4.       

Phạm Thị Hồng Nhung

1976

PGS.TS

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thành viên

5.       

Phùng Đình Mẫn

1960

PGS.TS

Tâm lý học, Tâm lý học đại cương

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế

Thành viên

6.       

Nguyễn Khắc Hoàn

1960

PGS.TS

Kinh tế, Kinh tế học

Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Huế

Thư ký Hội đồng

7.       

Trần Văn Phước

1955

PGS.TS

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thành viên

8.       

Hồ Thế Hà

1955

PGS.TS

Văn học, Văn học Việt Nam

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thành viên

9.       

Nguyễn Duy Phương

1966

PGS.TS

Luật học, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Trần Thái Học

1952

PGS.TS

Văn học, Lý luận văn học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Trần Hữu Tuấn

1972

PGS.TS

Kinh tế, Kinh tế môi trường

Khoa trưởng Khoa Du Lịch, Đại học Huế

Thành viên

 

III. Hội đồng Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh (11 thành viên)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị

Ghi chú

 

1.       

Nguyễn Hoàng Lộc

1962

GS.TS

Sinh học, Sinh lý thực vật

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thư ký Hội đồng

2.       

Ngô Đắc Chứng

1953

GS.TS

Sinh học, Động vật học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Phó chủ tịch Hội đồng

3.       

Trần Đăng Hòa

1971

GS.TS

Nông nghiệp,Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

4.       

Lê Đức Ngoan

1953

GS.TS

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn gia súc

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

5.       

Lê Văn An

1961

PGS.TS

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn gia súc

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

6.       

Lê Đình Phùng

1974

PGS.TS

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và môi trường chăn nuôi

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

7.       

Huỳnh Văn Chương

1973

PGS.TS

Nông nghiệp, Quản lý đất đai

Phó Giám đốc Đại học Huế

 

8.       

Đặng Thái Dương

1964

PGS.TS

Lâm nghiệp, Lâm học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

9.       

Nguyễn Vĩnh Trường

1965

PGS.TS

Nông nghiệp,

Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Trương Thị Hồng Hải

1976

PGS.TS

Nông nghiệp, Trồng trọt

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Nguyễn Xuân Bả

1961

PGS.TS

Chăn nuôi, Chăn nuôi trâu bò

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thành viên

 

IV. Hội đồng Khoa học Sức khỏe (11 thành viên)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị

Ghi chú

 

1.       

Cao Ngọc Thành

1958

GS.TS

Y học, Phụ sản

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

2.       

Phạm Như Hiệp

1965

GS.TS

Y học, Ngoại tiêu hóa

Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế

Thành viên

3.       

Huỳnh Văn Minh

1952

GS.TS

Y học, Nội khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Phó chủ tịch Hội đồng

4.       

Lê Quan Nghiệm

1955

GS.TS

Dược học, Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

5.       

Võ Tam

1959

GS.TS

Y học, Nội khoa

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

6.       

Trần Hữu Dàng

1953

GS.TS

Y học, Nội khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

7.       

Lê Trọng Khoan

1955

PGS.TS

Y học, Chẩn đoán hình ảnh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

8.       

Lê Văn An

1958

PGS.TS

Y học, Vi sinh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

9.       

Lê Đình Khánh

1965

PGS.TS

Y học, Ngoại (Tiết niệu)

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

10.  

Đặng Công Thuận

1968

PGS.TS

Y học, Giải phẫu bệnh

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thành viên

11.  

Võ Văn Thắng

1961

PGS.TS

Y học, Y tế công cộng

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Thư ký Hội đồng