Các danh mục tạp chí có uy tín được quy định bởi Quỹ NAFOSTED

Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín được quy định bởi Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED)....

02/06/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận...

27/05/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Nâng chuẩn có ngăn được 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư?

Nâng chuẩn có ngăn được 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư?...

21/05/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm