Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

09/08/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

15/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019...

06/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Thông báo tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên...

09/06/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của HĐGSNN

Ngày 10/4/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có công văn số 73/HĐGSNN thông báo lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019....

01/06/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm