Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Thông báo tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên...

09/06/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của HĐGSNN

Ngày 10/4/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có công văn số 73/HĐGSNN thông báo lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019....

01/06/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Lịch làm việc các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Ngày 15/5/2019, các HĐGSCS Đại học Huế đã họp và thống nhất lịch làm việc của đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Đại học Huế như sau:...

17/05/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách đề cử thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019

Danh sách đề cử thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019...

04/05/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm