Tin nổi bật

Kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 85/HĐGSNN-VP ngày 02/6/2020 về việc kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

05/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Bổ sung, cập nhật mẫu số 1 và 2 trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg...

01/06/2020   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, nộp hồ sơ và lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Đại học Huế

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của các HĐGSCS Đại học Huế...

28/05/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020

Danh sách thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020....

14/05/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Kết thúc lấy ý kiến danh sách dự kiến thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020

Kết thúc lấy ý kiến danh sách dự kiến thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020...

19/04/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm