Tin nổi bật

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020....

30/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Tài liệu tập huấn xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020

Tải liệu tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

25/06/2020   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 85/HĐGSNN-VP ngày 02/6/2020 về việc kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

05/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Bổ sung, cập nhật mẫu số 1 và 2 trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg...

01/06/2020   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, nộp hồ sơ và lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Đại học Huế

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của các HĐGSCS Đại học Huế...

28/05/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm