Tin nổi bật

Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 05/3/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có thông báo số 13/HĐGSNN ban hành lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Đại học Huế xin thông báo:...

13/03/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Sửa đổi. bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư...

06/09/2020   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020

Từ ngày 15/7 đến 1/8/2020 các Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2020 đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá phần báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Theo quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Huế công khai kết quả xét tại HĐGSCS như sau:...

03/08/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2020

HĐGSNN đã ban hành Quyết định số 18/HĐGSNN ngày 30/6/2020 phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020....

06/07/2020   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Tìm hiểu về công bố khoa học quốc tế

Có công bố quốc tế, nhất là công bố trên các tạp chi quốc tế uy tín, đang là yêu cầu bắt  buộc đối với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; các cán bộ giảng viên chủ trì đề tài KH&CN các cấp; các nghiên cứu sinh,... Nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên nắm được cơ bản về công bố quốc tế, Ban KHCN&QHQT Đại học Huế tập hợp, biên tập và giới thiệu một số thông tin dưới dạng các câu hỏi thường gặp (FAQ) dưới đây....

05/07/2020   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm