Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021

Ngày 30/3/2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 cho 405 nhà giáo. Theo Quyết định này, Đại học Huế có 7 giảng viên cơ hữu được công nhận, gồm 1 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Danh sách các nhà giáo Đại học Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét năm 2021:

TT

Họ và tên

Chức danh được công nhận

Đơn vị

Ngành

1

Võ Văn Thắng

GS

Trường ĐH Y-Dược, ĐH Huế

Y học

2

Phan Thanh Hoàn

PGS

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế

Kinh tế

3

Đỗ Minh Cường

PGS

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

Cơ khí

4

Hoàng Gia Hùng

PGS

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

Nông nghiệp

5

Trần Viết Nhân Hào

PGS

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Vật lý

6

Đinh Thị Hồng Vân

PGS

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Tâm lý học

7

Nguyễn Thanh Thảo

PGS

Trường ĐH Y-Dược, ĐH Huế

Y học

Ngoài ra, có 6 nhà giáo sau đây công tác tại các đơn vị khác đăng ký xét tại Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế đều được HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn trong đợt này: 

STT

Họ và tên

Chức danh được công nhận

Đơn vị

Ngành

1

Võ Viễn

GS

Trường ĐH Quy Nhơn

Hóa học

2

Lê Thị Thanh Thúy

PGS

Trường ĐH Quy Nhơn

Hóa học

3

Lê Thị Ngọc Loan

PGS

Trường ĐH Quy Nhơn

 Vật lý

4

Hà Thanh Tùng

PGS

Trường ĐH Đồng Tháp

Vật lý

5

Hồ Hữu Thiện

PGS

Bệnh viện Trung ương Huế (Giảng viên kiêm nhiệm Trường ĐH Y-Dược, ĐH Huế)

Y học

6

Phạm Nguyên Tường

PGS

Bệnh viện Trung ương Huế (Giảng viên kiêm nhiệm Trường ĐH Y-Dược, ĐH Huế)

Y học