Tin nổi bật

Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg

Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg...

10/06/2021   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thông báo điều chỉnh lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế

Căn cứ Công văn số 35/HĐGSNN ngày 01/6/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Đại học Huế xin thông báo điều chỉnh lịch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thời gian nộp hồ sơ ứng viên tại Đại học Huế như sau:...

07/06/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp các HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2021 tại Đại học Huế cụ thể như sau:...

31/05/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 20/5/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 32/HĐGSNN thông báo bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg....

26/05/2021   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2021

Ngày 06/5/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Huê đã họp và thống nhất năm 2021 sẽ thành lập 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) tại Đại học Huế gồm: Hội đồng Khoa học Tự nhiên, Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội đồng Nông-Lâm nghiệp và Y Dược. Các thành viên Hội đồng KH&ĐT đã đề cử thành viên cho 3 HĐGSCS....

09/05/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm