Danh sách các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Ngày 25/8/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách thành viên của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2022.

Danh sách chi tiết xin mời xem ở đây.

Như vậy, năm 2022 Đại học Huế có 9 thầy cô tham gia thành viên HĐGS ngành, liên ngành; bao gồm: Chăn nuôi-Thú y (2); Hóa học (2), Ngôn ngữ học (1); Nông-Lâm nghiệp (1); Sinh học (2); Y học (1).