Tin nổi bật

Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 họp phiên thứ nhất

Ngày 20/6, Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức phiên họp thứ nhất....

21/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

Thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019...

14/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023

Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023...

14/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Thông báo tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên...

09/06/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Công văn của HĐGSNN về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Công văn 102 của HĐGSNN về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019....

08/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm