Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2020

Ngày 30/6/2020, HĐGSNN đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020.

Tải toàn bộ Quyết định 18/QĐ-HĐGSNN và 28 danh mục tại đây hoặc xem từng danh mục HĐGS ngành, liên ngành theo các link tương ứng dưới đây:

1.  Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản tại đây

2.  Hội đồng giáo sư ngành Cơ học tại đây

3.  Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực  tại đây

4.  Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin  tại đây

5.  Hội đồng giáo sư ngành Dược học tại đây

6.  Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá  tại đây

7.  Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải tại đây

8.  Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học tại đây

9.  Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm tại đây

10.  Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh tại đây

11.  Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự tại đây

12.  Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ tại đây

13.  Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế tại đây

14.  Hội đồng giáo sư ngành Luật học tại đây

15. Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim tại đây

16.  Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học tại đây

17.  Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp tại đây

18.   Hội đồng giáo sư ngành Sinh học tại đây

19.  Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học tại đây

20.   Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học tại đây

21.  Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi tại đây

22.  Hội đồng giáo sư ngành Toán học tại đây

23.  Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học tại đây

24.  Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao tại đây

25.  Hội đồng giáo sư ngành Văn học tại đây

26.  Hội đồng giáo sư ngành Vật lý tại đây

27.  Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc tại đây

28.   Hội đồng giáo sư ngành Y học tại đây

(Nguồn: http://hdgsnn.gov.vn/)