Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020.

Click vào tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu 1, PL2, Quyết định 37/QĐ-TTg, cập nhật theo Công văn số 78/HĐGSNN.

1. Hội đồng I - Khoa học Tự nhiên

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ ngành, liên ngành/Chuyên ngành

1

Phạm Văn Tất

GS

Hóa học - Công nghệ thực phẩm/Hóa lý thuyết và Hóa lý

2

Hồ Việt Đức

PGS

Hóa học - Công nghệ thực phẩm/Hoá Hữu cơ

3

Trần Thanh Nhàn

PGS

Khoa học trái đất-Mỏ/Địa kỹ thuật

4

Nguyễn Trường Thọ

PGS

Vật lý/Vật lý chất rắn

5

Hà Thanh Tùng

PGS

Vật lý/Quang học

2. Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ ngành, liên ngành/Chuyên ngành

1

Hoàng Trọng Hùng

PGS

Kinh tế/Kinh doanh và Quản trị

2

Trần Tự Lực

PGS

Kinh tế/Kinh tế nông nghiệp

3. Hội đồng III - Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh-Y

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ ngành, liên ngành/Chuyên ngành

1

Lê Đình Phùng

GS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Chăn nuôi

2

Đinh Văn Dũng

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Chăn nuôi

3

Nguyễn Hồ Lam

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Trồng trọt

4

Nguyễn Ngọc Phước

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Nuôi trồng thủy sản

5

Ngô Văn Bình

PGS

Sinh học/Động vật học

6

Hoàng Công Tín

PGS

Sinh học/Sinh học môi trường

7

Trần Kiêm Hảo

PGS

Y học/Nhi khoa

8

Hồ Hữu Thiện

PGS

Y học/Ngoại tiêu hóa