Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại 04 HĐGSCS Đại học Huế

Từ ngày 14/7 đến ngày 25/7/2023, 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-ĐHH ngày 04/5/2023 và số 593/QĐ-ĐHH ngày 09/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét năm 2023. 

Theo quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng giáo sư nhà nước, Đại học Huế thông báo công khai kết quả xét tại 04 Hội đồng giáo sư cơ sở như sau:

1. Hội đồng Giáo sư cơ sở (I) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Tự nhiên

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Nguyễn Đăng Giáng Châu

PGS

Hóa học/Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

09/09/09

2

Phan Thanh Hải

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

Trường Đại học Quy Nhơn

09/09/09

3

Hoàng Nhật Hiếu

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

Trường Đại học Quy Nhơn

08/09/09

4

Nguyễn Văn Kim

PGS

Hóa học/Hóa vô cơ

Trường Đại học Quy Nhơn

08/09/09

5

Trần Thị Ái Mỹ

PGS

Hóa học/Hóa phân tích

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

09/09/09

6

Phạm Hương Thảo

PGS

Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

08/09/09

7

Lê Trần Uyên Tú

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

09/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 2. Hội đồng Giáo sư cơ sở (II) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Trần Thị Ngọc Ánh

PGS

Giáo dục học/ Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

09/09/09

2

Nguyễn Thị Ngọc Bé

PGS

Tâm lý học/Tâm lý học giáo dục

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

09/09/09

3

Bùi Phú Hưng

PGS

Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

09/09/09

4

Nguyễn Tấn Lộc

PGS

Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

09/09/09

5

Hồ Thị Thúy Nga

PGS

Kinh tế/Kinh doanh và quản lý

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

09/09/09

6

Nguyễn Quang Phục

PGS

Kinh tế/Kinh tế các ngành và lĩnh vực

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

09/09/09

7

Huỳnh Thị Ánh Phương

PGS

Xã hội học/Xã hội học giới và gia đình

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

09/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

3. Hội đồng Giáo sư cơ sở (III) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Nông nghiệp

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Huỳnh Văn Chương

GS

Nông nghiệp/Quản lý đất đai

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/09/09

2

Đỗ Thị Bích Thủy

GS

Nông nghiệp/Bảo quản chế biến nông lâm sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

09/09/09

3

Võ Văn Quốc Bảo

PGS

Nông nghiệp/Bảo quản chế biến nông lâm sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

09/09/09

4

Trần Thị Hoàng Đông

PGS

Nông nghiệp/Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

09/09/09

5

Trần Văn Giang

PGS

Sinh học/Công nghệ sinh học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

09/09/09

6

Nguyễn Văn Huy

PGS

Thủy sản/Nuôi trồng thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

09/09/09

7

Nguyễn Quang Lịch

PGS

Nông nghiệp/Quản lý tài nguyên môi trường nông lâm nghiệp

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

09/09/09

8

Trần Thị Phượng

PGS

Nông nghiệp/Quản lý đất đai

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

09/09/09

9

Phạm Hữu Tỵ

PGS

Nông nghiệp/Quản lý đất đai

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

09/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

4. Hội đồng Giáo sư cơ sở (IV) Đại học Huế: Hội đồng Y - Dược học

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Lê Trọng Bỉnh

PGS

Y học/Y học hình ảnh

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

09/09/09

2

Ngô Thị Minh Châu

PGS

Y học/Ký sinh trùng và côn trùng y học

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

09/09/09

3

Hồ Hoàng Nhân

PGS

Dược học/Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

09/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

Mọi ý kiến liên quan đến ứng viên, vui lòng phản hồi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 10/8/2023 theo địa chỉ:

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3824030

E-mail: bkhcn@hueuni.edu.vn.  

 

*Các kết quả trên đây đã được gửi đến các cơ quan nơi công tác của ứng viên theo Thông báo số 1076/TB-ĐHH ngày 25/7/2023.