Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021.

Click vào tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu 1).

1. Hội đồng I - Khoa học Tự nhiên

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành

1

 Võ Viễn

GS

 Hóa học/Hóa lý thuyết và Hóa lý

2

 Lê Thị Thanh Thúy

PGS

 Hóa học/ Hoá Vô cơ

3

 Trần Viết Nhân Hào

PGS

 Vật lý/Vật lý nguyên tử, hạt nhân

4

 Lê Thị Ngọc Loan

PGS

 Vật lý/Vật lý chất rắn

5

 Hà Thanh Tùng

PGS

 Vật lý/Quang học

2. Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành

1

 Đinh Thị Hồng Vân

PGS

 Tâm lý học/Tâm lý học giáo dục

2

 Phan Thanh Hoàn

PGS

 Kinh tế/Thương mại quốc tế

3. Hội đồng III - Khoa học Nông Lâm nghiệp - Y học

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành

1

 Võ Văn Thắng

GS

 Y học/Y tế công cộng

2

 Hoàng Gia Hùng

PGS

 Nông Lâm nghiệp/Nông học

3

 Đỗ Minh Cường

PGS

 Cơ khí/Cơ khí Nông-Lâm nghiệp

4

 Nguyễn Thanh Thảo

PGS

 Y học/Y học hình ảnh

5

 Hồ Hữu Thiện

PGS

 Y học/Ngoại tiêu hóa

6

 Phạm Nguyên Tường

PGS

 Y học/Ung thư