Tất cả tin bài

Danh mục các văn bản phục vụ cho công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Danh mục các văn bản phục vụ cho công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS...

29/05/2023   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2023 tại Đại học Huế

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Đại học Huế cụ thể như sau:...

17/05/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo điều chỉnh thời gian tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 17/5/2023, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 56/HĐGSNN-VP thông báo điều chỉnh thời gian tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS khu vực miền Trung từ ngày 25/5/2023 sang ngày 26/5/2023...

17/05/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Lịch tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 08/5/2023, Văn phòng HĐGSNN đã có Thông báo số 50/HĐGSNN-VP về kế hoạch tổ chức tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023....

12/05/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2023

Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, căn cứ danh sách đề cử này, đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐGSCS và căn cứ số lượng, thành phần ứng viên đăng ký xét, Giám đốc Đại học Huế sẽ lựa chọn và ra quyết định thành lập 04 HĐGSCS....

27/04/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm