Tất cả tin bài

Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020...

17/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 85/HĐGSNN-VP ngày 02/6/2020 về việc kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

05/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Bổ sung, cập nhật mẫu số 1 và 2 trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg...

01/06/2020   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, nộp hồ sơ và lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Đại học Huế

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của các HĐGSCS Đại học Huế...

28/05/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Mời giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

HĐGSNN đã có Thư mời số 60/TM-HĐGSNN đề nghị các GS, PGS đang công tác ở các cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên tham gia các HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 theo hình thức trực tuyến....

07/05/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm