Tất cả tin bài

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

09/08/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế 2019 họp thẩm định hồ sơ và đánh giá ứng viên

Theo đúng kế hoạch, trong thời gian từ ngày 26/7 đến 2/8/2019, hai trong bốn Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế 2019 đã tiến hành họp phiên 1 (thẩm định hồ sơ) và phiên 2 (nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan)....

02/08/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

15/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019

HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019...

15/07/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019...

06/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm