Tất cả tin bài

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

15/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019

HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019...

15/07/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019...

06/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023...

05/07/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 họp phiên thứ nhất

Ngày 20/6, Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức phiên họp thứ nhất....

21/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm