Tất cả tin bài

Thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 16/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 24/12/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, hủy bỏ công nhận và miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 và thay thế cho các quyết định liên quan trước đó....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận...

27/05/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Đại học Huế ban hành kế hoạch đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học trên các CSDL khoa học trực tuyến

Nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi kết quả nghiên cứu, gia tăng cơ hội trích dẫn công bố khoa học...

27/05/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm