Tất cả tin bài

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 14/02/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 12/HĐGSNN thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

03/03/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Ngày 27/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019....

04/12/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2019: Đại học Huế có 5 GS và 6 PGS

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 gồm 75 GS (1 trường hợp đặc biệt) và 349 PGS. Năm nay, Đại học Huế có 5 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh PGS....

11/11/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

09/08/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế 2019 họp thẩm định hồ sơ và đánh giá ứng viên

Theo đúng kế hoạch, trong thời gian từ ngày 26/7 đến 2/8/2019, hai trong bốn Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế 2019 đã tiến hành họp phiên 1 (thẩm định hồ sơ) và phiên 2 (nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan)....

02/08/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm