Mẫu 03-Lý lịch khoa học dành cho ứng viên, thành viên các HĐGS (mẫu mới 2020)

Mẫu 03 - Lý lịch khoa học dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư, ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT:

- file PDF

- file MS Word