Tất cả tin bài

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, hủy bỏ công nhận và miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 và thay thế cho các quyết định liên quan trước đó....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận...

27/05/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Đại học Huế ban hành kế hoạch đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học trên các CSDL khoa học trực tuyến

Nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi kết quả nghiên cứu, gia tăng cơ hội trích dẫn công bố khoa học...

27/05/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Nâng chuẩn có ngăn được 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư?

Nâng chuẩn có ngăn được 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư?...

21/05/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm