Thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 16/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Xem hoặc tải về toàn văn Quyết định tại đây.