Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 21/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 169/QĐ-BGDĐT  về việc diều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - làm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Xem hoặc tải về toàn văn Quyết định bổ nhiệm tại đây.