Thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 24/12/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg  về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Xem hoặc tải về toàn bộ văn bản tại đây.