Tất cả tin bài

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Quyết định 422/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023....

01/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Năm 2019 cả nước có 97 Hội đồng Giáo sư cơ sở

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2019, cả nước có 97 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS)....

01/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Các biểu mẫu hồ sơ dành cho ứng viên

Các biểu mẫu sử dụng cho ứng viên (Kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)...

01/06/2019   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Mẫu đăng ký ứng viên xét chức danh GS PGS năm 2019

Mẫu đăng ký dùng cho ứng viên và các đơn vị thành viên, trực thuộc Đại học Huế năm 2019....

01/06/2019   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của HĐGSNN

Ngày 10/4/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có công văn số 73/HĐGSNN thông báo lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019....

01/06/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm