Tìm hiểu về công bố khoa học quốc tế

Có công bố quốc tế, nhất là công bố trên các tạp chi quốc tế uy tín, đang là yêu cầu bắt  buộc đối với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; các cán bộ giảng viên chủ trì đề tài KH&CN các cấp; các nghiên cứu sinh,... Nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên nắm được cơ bản về công bố quốc tế, Ban KHCN&QHQT Đại học Huế tập hợp, biên tập và giới thiệu một số thông tin dưới dạng các câu hỏi thường gặp (FAQ) dưới đây....

05/07/2020   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Tài liệu tập huấn xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020

Tải liệu tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

25/06/2020   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Các danh mục tạp chí có uy tín được quy định bởi Quỹ NAFOSTED

Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín được quy định bởi Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED)....

02/06/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận

Nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận...

27/05/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm

Nâng chuẩn có ngăn được 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư?

Nâng chuẩn có ngăn được 'lạm phát' giáo sư, phó giáo sư?...

21/05/2019   Chuyên mục: Trong nước Xem thêm