Tin Tức

Sự kiện sắp diễn ra

Thông tin đăng ký
chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Để tìm hiểu các thủ tục và phương thức đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, các nhà giáo, giảng viên có thể tìm hiểu ở các danh mục sau: Quyết định , Quy định chung , Tiêu chuẩn , Thủ tục xét công nhận , Thủ tục hủy công nhận , Tổ chức thục hiện , Phụ lục Mẫu đăng ký

Giới Thiệu Tổng Quan Về
Đại Học Huế

Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế - thành lập vào năm 1957, là đại học trọng điểm quốc gia, gồm 8 trường đại học thành viên, 2 khoa và các đơn vị trực thuộc khác.

Là một trong 5 đại học quản lý theo mô hình 2 cấp của cả nước, Đại học Huế được Chính phủ xác định là một trong 14 đại học trọng điểm quốc gia. Nhiệm vụ chính của Đại học Huế là đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học...

Xem Thêm