Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại 04 HĐGSCS Đại học Huế

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại 04 HĐGSCS Đại học Huế...

27/07/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023....

07/07/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023...

01/07/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2023 tại Đại học Huế

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Đại học Huế cụ thể như sau:...

17/05/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo điều chỉnh thời gian tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 17/5/2023, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 56/HĐGSNN-VP thông báo điều chỉnh thời gian tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS khu vực miền Trung từ ngày 25/5/2023 sang ngày 26/5/2023...

17/05/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm