Danh sách các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Danh sách các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022...

05/09/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại 03 HĐGSCS Đại học Huế

Theo quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) ban hành theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng GS nhà nước, Đại học Huế thông báo công khai kết quả xét tại 03 Hội đồng GS cơ sở như sau:...

25/07/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. ...

06/07/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022

Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022....

03/07/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2022 tại Đại học Huế

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế...

23/05/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm