Tất cả tin bài

Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022...

24/05/2022   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2022 tại Đại học Huế

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế...

23/05/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2022

Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2022...

10/05/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021

Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021...

18/04/2022   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 theo Công văn 65/HĐGSNN...

15/04/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm