Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023

Theo Điều 11 của Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg,, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023.

Click vào họ tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu 1).

1. Hội đồng I - Khoa học Tự nhiên

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/ Chuyên ngành

1

Nguyễn Đăng Giáng Châu

PGS

Hóa học-Công nghệ thực phẩm /Hóa phân tích

2

Phan Thanh Hải

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

3

Hoàng Nhật Hiếu

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

4

Nguyễn Văn Kim

PGS

Hóa học-Công nghệ thực phẩm /Hóa vô cơ

5

Trần Thị Ái Mỹ

PGS

Hóa học-Công nghệ thực phẩm/Hóa phân tích

6

Phạm Hương Thảo

PGS

Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán

7

Lê Trần Uyên Tú

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

 

2. Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/ Chuyên ngành

1

Trần Thị Ngọc Ánh

PGS

Giáo dục học/ Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

2

Nguyễn Thị Ngọc Bé

PGS

Tâm lý học/Tâm lý học giáo dục

3

Bùi Phú Hưng

PGS

Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng

4

Nguyễn Tấn Lộc

PGS

Ngôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng

5

Hồ Thị Thúy Nga

PGS

Kinh tế/Kinh doanh và quản lý

6

Nguyễn Quang Phục

PGS

Kinh tế/Kinh tế các ngành và lĩnh vực

7

Huỳnh Thị Ánh Phương

PGS

Triết học-Xã hội học-Chính trị học/Xã hội học giới và gia đình

 

3. Hội đồng III - Khoa học Nông nghiệp

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/ Chuyên ngành

1

Huỳnh Văn Chương

GS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Quản lý đất đai

2

Đỗ Thị Bích Thủy

GS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Bảo quản chế biến nông lâm sản

3

Võ Văn Quốc Bảo

PGS

Nông nghiệp- Lâm nghiệp/Bảo quản chế biến nông lâm sản

4

Trần Thị Hoàng Đông

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Bảo vệ thực vật

5

Trần Văn Giang

PGS

Sinh học/ Công nghệ sinh học

6

Nguyễn Văn Huy

PGS

Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Thủy sản

7

Nguyễn Quang Lịch

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Quản lý tài nguyên môi trường nông lâm nghiệp

8

Trần Thị Phượng

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Quản lý đất đai

9

Phạm Hữu Tỵ

PGS

Nông nghiệp-Lâm nghiệp/Quản lý đất đai

 

4. Hội đồng IV - Y-Dược học

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/ Chuyên ngành

1

Lê Trọng Bỉnh

PGS

Y học/Y học hình ảnh

2

Ngô Thị Minh Châu

PGS

Y học/Ký sinh trùng và côn trùng y học

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

PGS

Y học/Nha khoa

4

Phan Trung Nam

PGS

Y học/Nội tiêu hóa

5

Hồ Hoàng Nhân

PGS

Dược học/Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc