Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp các HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2021 tại Đại học Huế cụ thể như sau:

1. Kế hoạch họp các Hội đồng:

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (I): Hội đồng Khoa học Tự nhiên

Phiên 1: 08g00, Ngày 16 tháng 7 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 23 tháng 7 năm 2021

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (II): Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phiên 1: 08g00, Ngày 14 tháng 7 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 22 tháng 7 năm 2021

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (III): Hội đồng Nông - Lâm nghiệp và Y học

Phiên 1: 08g00, Ngày 09 tháng 7 năm 2021

Phiên 2: 08g00, Ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2021

* Ghi chú: Phương thức tổ chức họp Hội đồng sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến 17g00 ngày 25 tháng 6 năm 2021.

3. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện:

- 01 bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư kèm theo 02 ảnh chân dung (4cm x 6cm);

- 04 bộ hồ sơ bản cứng (ứng viên ngành Vật lý nộp 03 bộ hồ sơ bản cứng);

- Đăng ký hồ sơ điện tử trực tuyến trên trang web của Hội đồng Giáo sư nhà nước (http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/).

4. Lệ phí thu đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư:

- Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư: 4.500.000đ/ứng viên

(Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư: 3.000.000đ/ứngviên

(Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

Thông tin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Điện thoại: 0234.3824030; Email: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn

Ghi chú:

- Ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS sư năm 2021 khi nộp hồ sơ phải đóng 04 bộ hồ sơ thành 04 hộp carton để thuận tiện cho việc chuyển hồ sơ thẩm định.

- Nộp hồ sơ tại Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Phòng II.3, Số 01 Điện Biên Phủ, Tp. Huế.

- Họp phiên 1: Hội đồng thẩm định hồ sơ; Họp phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan, Hội đồng kiểm tra ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm.

(Trên đây là nội dung thông báo số 790/TB-ĐHH ngày 27/5/2021)