Tài liệu tập huấn xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020

 

Ngày 20/6/2020, Văn phòng HĐGSNN đã tổ chức tập huấn trực tuyến công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Tài liệu tập huấn do PGS.TS. Trần Anh Tuấn (Chánh Văn phòng) trình bày có thể tải về tại đây.