Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2021

Ngày 06/5/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Huê đã họp và thống nhất năm 2021 sẽ thành lập 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) tại Đại học Huế gồm: Hội đồng Khoa học Tự nhiên, Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội đồng Nông-Lâm nghiệp và Y Dược.

Các thành viên Hội đồng KH&ĐT đã đề cử thành viên cho 3 HĐGSCS, kết quả được tổng hợp ở các bảng bên dưới. 

Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, căn cứ danh sách đề cử này, đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐGSCS và căn cứ số lượng, thành phần ứng viên đăng ký xét, Giám đốc Đại học Huế sẽ lựa chọn và ra quyết định thành lập 3 HĐGSCS.

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS I. Khoa học Tự nhiên

TT

Họ và tên

Đơn vị

Lĩnh vực chuyên môn

1

GS.TS. Dương Tuấn Quang

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Hóa học

2

GS.TS. Đinh Quang Khiếu

Trường ĐHKH, ĐH Huế

Hóa học

3

GS.TS. Lê Văn Thuyết

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Toán học

4

PGS.TS. Trương Minh Đức

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Vật lý

5

PGS.TS. Võ Thanh Tùng

Trường ĐHKH, ĐH Huế

Vật lý

6

PGS.TS. Phạm Khắc Liệu

ĐH Huế

KH Môi trường

7

GS.TS. Trần Thái Hòa

Trường ĐHKH, ĐH Huế

Hóa học

8

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn

Trường ĐHKH, ĐH Huế

Vật lý

9

PGS.TS. Lê Đình

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Vật lý

10

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật

ĐH Huế

CNTT

11

PGS.TS. Lê Anh Phương

Trường ĐHSP

CNTT

12

PGS.TS. Lê Văn Thăng

Trường ĐHKH

KH Môi trường

13

PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện

Trường ĐHSP

Hóa học

14

PGS.TS. Phan Đình Giớ

Trường ĐHKH

Vật lý

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS II. Khoa học Xã hội và Nhân văn

TT

Họ và tên

Đơn vị

Lĩnh vực chuyên môn

1

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Trường ĐHNN, ĐH Huế

Ngôn ngữ Anh

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

Trường ĐHKT, ĐH Huế

Kinh tế

3

PGS.TS. Trần Văn Hoà

Trường ĐHKT, ĐH Huế

Kinh tế

4

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Tâm lý học

5

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn

Trường Du lịch - ĐH Huế

Kinh tế

6

PGS.TS. Bùi Thị Tám

Trường Du lịch - ĐH Huế

Kinh tế

7

PGS.TS. Đoàn Đức Lương

Trường ĐH Luật, ĐH Huế

Luật

8

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

Trường ĐHKT, ĐH Huế

Kinh tế

9

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn

Trường ĐHKT, ĐH Huế

Kinh tế

10

PGS.TS. Phan Minh Tiến

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Tâm lý học

11

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

Trường ĐHKT, ĐH Huế

Kinh tế

12

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

Trường ĐHKH, ĐH Huế

Lịch sử

13

PGS.TS. Lê Phạm Hoài Hương

Trường ĐHNN, ĐH Huế

PPGD Tiếng Anh

14

PGS.TS. Trần Thị Tú Anh

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Tâm lý học

15

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương

Trường ĐH Luât, ĐH Huế

Luật

16

PGS.TS. Nguyễn Văn Bắc

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Tâm lý học

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS III. Nông-Lâm-Y Dược

TT

Họ và tên

Đơn vị

Lĩnh vực chuyên môn

1

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

ĐH Huế

Chăn nuôi - Thủy sản

2

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Sản phụ khoa

3

GS.TS. Phạm Như Hiệp

Bệnh viện TƯ Huế

Ngoại khoa

4

GS.TS. Trần Đăng Hoà

Trường ĐHNL, ĐH Huế

Nông học

5

GS.TS. Hoàng Thị Thái Hoà

Trường ĐHNL, ĐH Huế

Nông học

6

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Sản phụ khoa

7

GS.TS.Huỳnh Văn Minh

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Nội khoa

8

GS.TS. Lê Đức Ngoan

Trường ĐHNL, ĐH Huế

Chăn nuôi

9

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Trường ĐHKH, ĐH Huế

Sinh học

10

PGS.TS. Đặng Công Thuận

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Giải phẩu bệnh

11

PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy

Trường ĐHNL, ĐH Huế

CN sau thu hoạch

12

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

ĐH Huế

Quản lý đất đai

13

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Ngoại khoa

14

PGS.TS. Lê Trọng Khoan

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Chẩn đoán hình ảnh

15

GS.TS. Nguyễn Thị Hoài

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Dược học

16

PGS.TS. Nguyễn Toại

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Răng hàm mặt

17

PGS.TS. Phan Hòa

Trường ĐHNL, ĐH Huế

Cơ khí nông lâm

18

GS.TS. Trần Văn Huy

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Nội khoa

19

PGS.TS. Hồ Kiệt

Trường ĐHNL, ĐH Huế

Quản lý đất đai

10

GS.TS. Lê Đình Phùng

Trường ĐHNL, ĐH Huế

Chăn nuôi

21

PGS.TS. Lê Văn An

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Vi sinh học

22

GS.TS. Ngô Đắc Chứng

Trường ĐHSP, ĐH Huế

Sinh học

23

PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng

Bệnh viện TƯ Huế

Huyết học

24

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

Trường ĐHYD, ĐH Huế

Nội khoa

25

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Khoa Quốc tế - ĐH Huế

Quản lý đất đai

26

PGS.TS. Nguyễn Văn Hỷ

Bệnh viện TƯ Huế

Ngoại khoa

27

PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

Trường ĐHNL, ĐH Huế

Chăn nuôi