Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. 

Tài về toàn bộ danh mục tạp chí của 28 HĐGS ngành, liên ngành tại đây.

Click vào link tương ứng để xem danh mục tạp chí của từng HĐGS ngành, liên ngành:

1. HĐGS liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

2. HĐGS ngành Cơ học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

3. HĐGS liên ngành ngành Cơ khí - động lực năm 2022 Xem tại đây  hoặc tại đây.

4. HĐGS ngành Công nghệ thông tin năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

5. HĐGS ngành Dược học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

6. HĐGS liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

7. HĐGS ngành Giao thông vận tải năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

8. HĐGS ngành Giáo dục học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

9. HĐGS ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

10. HĐGS ngành Khoa học An ninh năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

11. HĐGS ngành Khoa học Quân sự năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

12. HĐGS ngành Khoa học trái đất - Mỏ năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

13. HĐGS ngành Kinh tế năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

14. HĐGS ngành Luật học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

15. HĐGS ngành Luyện kim năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

16. HĐGS ngành Ngôn Ngữ học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

17. HĐGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

18. HĐGS ngành Sinh học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

19.HĐGS liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

20. HĐGS ngành Tâm lý học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

21. HĐGS ngành Thuỷ lợi năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

22. HĐGS ngành Toán học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

23. HĐGS liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

24. HĐGS ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

25. HĐGS ngành Văn học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

26. HĐGS ngành Vật lý năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

27. HĐGS ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.

28. HĐGS ngành Y học năm 2022 Xem tại đây hoặc tại đây.