Thành lập Tổ giúp việc các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019

Thành lập Tổ giúp việc các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019...

07/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, các Hội đồng GS ngành, liên ngành và cơ sở

Ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/5/2019, thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 21/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 169/QĐ-BGDĐT về việc diều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - làm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 16/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 24/12/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm