Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023

Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023...

14/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Công văn của HĐGSNN về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Công văn 102 của HĐGSNN về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019....

08/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Quyết định 422/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023....

01/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Năm 2019 cả nước có 97 Hội đồng Giáo sư cơ sở

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2019, cả nước có 97 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS)....

01/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Đại học Huế ban hành kế hoạch đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học trên các CSDL khoa học trực tuyến

Nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi kết quả nghiên cứu, gia tăng cơ hội trích dẫn công bố khoa học...

27/05/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm