Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2019: Đại học Huế có 5 GS và 6 PGS

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 gồm 75 GS (1 trường hợp đặc biệt) và 349 PGS. Năm nay, Đại học Huế có 5 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh PGS....

11/11/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế 2019 họp thẩm định hồ sơ và đánh giá ứng viên

Theo đúng kế hoạch, trong thời gian từ ngày 26/7 đến 2/8/2019, hai trong bốn Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế 2019 đã tiến hành họp phiên 1 (thẩm định hồ sơ) và phiên 2 (nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan)....

02/08/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019

HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019...

15/07/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 họp phiên thứ nhất

Ngày 20/6, Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức phiên họp thứ nhất....

21/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

Thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019...

14/06/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm