Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, nộp hồ sơ và lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Đại học Huế

Theo Thông báo số 755/TB-ĐHH ngày 26/5/2020 của Đại học Huế, kế hoạch họp các Hội đồng GSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Đại học Huế như sau:

1. Kế hoạch họp các Hội đồng GSCS

*Hội đồng I: HĐ Khoa học Tự nhiên

- Phiên 1: 8g00 ngày 28 tháng 7 năm 2020

- Phiên 2: 8g00 ngày 31 tháng 7 năm 2020

*Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Phiên 1: 8g00 ngày 15 tháng 7 năm 2020

- Phiên 2: 8g00 ngày 22 tháng 7 năm 2020

*Hội đồng III - Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh-Y

- Phiên 1: 8g00 ngày 25 tháng 7 năm 2020

- Phiên 2: 8g00 ngày 01 tháng 8 năm 2020

Ghi chú: Phiên 1: Hội đồng thẩm định hồ sơ; Phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan, Hội đồng kiểm tra ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 6 đến 17g00 ngày 25 tháng 6 năm 2020.

3. Phương thức nộp hồ sơ:

(1). Ứng viên nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện:

- 01 bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS kèm theo 02 ảnh chân dung (4 x 6 cm)

- 04 bộ hồ sơ bản cứng.

(2). Ứng viên đăng ký hồ sơ trực tuyến trên website của Hội đồng GSNN tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/

Ghi chú: - Hồ sơ ứng viên phải đóng thành 04 hộp carton để thuận tiện cho việc chuyển hồ sơ đi thẩm định.

             - Hồ sơ nộp tại: Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế, Phòng II.3, Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

4. Lệ phí thu đối với ứng viên

- Ứng viên đăng ký xét chức danh GS: 4.500.000 đồng/ứng viên

- Ứng viên đăng ký xét chức danh PGS: 3.000.000 đồng/ứng viên

Thông tin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Điện thoại: 0234.3824030, 0838688818

Email: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn