Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2023 tại Đại học Huế

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Đại học Huế cụ thể như sau:

1. Kế hoạch họp các Hội đồng:

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (I): Hội đồng Khoa học Tự nhiên

Phiên 1: 08g00, Ngày 21 tháng 7 năm 2023

Phiên 2: 08g00, Ngày 25 tháng 7 năm 2023

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (II): Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phiên 1: 08g00, Ngày 18 tháng 7 năm 2023

Phiên 2: 08g00, Ngày 21 tháng 7 năm 2023

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (III): Hội đồng Khoa học Nông nghiệp

Phiên 1: 08g00, Ngày 14 tháng 7 năm 2023

Phiên 2: 08g00, Ngày 20 tháng 7 năm 2023

- Hội đồng Giáo sư cơ sở (IV): Hội đồng Y - Dược học

Phiên 1: 08g00, Ngày 14 tháng 7 năm 2023

Phiên 2: 08g00, Ngày 20 tháng 7 năm 2023

2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến 16g00 ngày 30 tháng 6 năm 2023 (trong giờ hành chính).

3. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên đến nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:

- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm, 01 bì thư ghi đầy đủ địa chỉ của ứng viên ở phần người nhận, 01 bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo mẫu của HĐGSNN (bản điện tử gửi qua email: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn);

- 04 bộ hồ sơ bản in (ứng viên ngành Vật lý nộp 03 bộ hồ sơ bản in);

- Đăng ký hồ sơ điện tử trực tuyến trên trang web của Hội đồng Giáo sư nhà nước (http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/).

4. Lệ phí thu đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư:

- Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư: 4.500.000 đ/ứng viên

(Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Đối với ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư: 3.000.000 đ/ứngviên

(Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

5. Một số lưu ý:

- Ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 khi nộp hồ sơ phải đóng 04 bộ hồ sơ vào 04 hộp carton để thuận tiện cho việc vận chuyển hồ sơ thẩm định và nộp về HĐGSNN.

- Nộp hồ sơ tại Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế, Phòng II.3, Số 01 Điện Biên Phủ, Tp. Huế.

- Họp phiên 1: Hội đồng thẩm định hồ sơ; Họp phiên 2: Ứng viên báo cáo tổng quan, thẩm định năng lực ngoại ngữ chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh, bỏ phiếu tín nhiệm. Địa điểm họp: các phòng họp của Đại học Huế tại số 01 Điện Biên Phủ, Tp. Huế.

Thông tin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Điện thoại: 0234.3824030; 0838688818

Email: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn

Trên đây là nội dung Công văn số 733/ĐHH-KHCNQHQT ngày 17/5/2023 của Đại học Huế.