Thông báo điều chỉnh thời gian tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 17/5/2023, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 56/HĐGSNN-VP thông báo điều chỉnh thời gian tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS khu vực miền Trung từ ngày 25/5/2023 sang ngày 26/5/2023.

Địa điểm tập huấn vẫn là Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Toàn văn công văn 56/HĐGSNN-VP xem dưới đây.