Lịch tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 08/5/2023, Văn phòng HĐGSNN đã có Thông báo số 50/HĐGSNN-VP về kế hoạch tổ chức tập huấn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023.

Theo đó, hội nghị tập huấn đối với thành viên HĐGSCS và ứng viên ở khu vực từ tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng vào ngày 25/5/2023 (từ 8g00 đến 11g30).

Chi tiết Thông báo số 50 mời xem ở đây.