Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Theo quy định của HĐGSNN, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019.

Click vào tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu 1, PL2, Quyết định 37/QĐ-TTg).

1. Hội đồng GSCS I - Khoa học Tự nhiên

STTHọ và tênChức danh đăng ký xétHĐ ngành, liên ngành/Chuyên ngành
1Đinh Quang KhiếuGSHóa học - Công nghệ thực phẩm/Hóa lý thuyết và Hóa lý
2Nguyễn Đức CườngPGSHóa học - Công nghệ thực phẩm/Hoá lý thuyết và Hoá lý
3Nguyễn Đăng BìnhPGSCông nghệ thông tin/Khoa học máy tính
4Nguyễn Đặng Hồ HảiPGSToán học/Topo Đại số
5Lê Thị Thu PhươngPGSVật lý/Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán
6Phạm Đình DũPGSHoá học - Công nghệ thực phẩm/ Hoá lý thuyết và Hoá lý
7Trần Văn TânPGSHoá học - Công nghệ thực phẩm/ Hoá lý thuyết và Hoá lý

2. Hội đồng GSCS II - Khoa học Xã hội và Nhân văn

STTHọ và tênChức danh đăng ký xétHĐ ngành, liên ngành/Chuyên ngành
1Đào Mộng ĐiệpPGSLuật học/Luật Kinh tế
2Liêu Linh ChuyênPGSNgôn ngữ học/Ngôn ngữ học ứng dụng
3Nguyễn Thị Kim NgânPGSVăn học/Văn học dân gian

3. Hội đồng GSCS III - Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh

STTHọ và tênChức danh đăng ký xétHĐ ngành, liên ngành/Chuyên ngành
1Hoàng Thị Thái HòaGSNông nghiệp-Lâm nghiệp/Nông học
2Nguyễn Văn MinhPGSNông nghiệp -Lâm nghiệp/Lâm nghiệp

4. Hội đồng GSCS IV - Khoa học Sức khỏe

STTHọ và tênChức danh đăng ký xétHĐ ngành, liên ngành/Chuyên ngành
1Nguyễn Vũ Quốc HuyGSY học/Sản phụ khoa
2Nguyễn Thị HoàiGSDược học
3Trần Văn HuyGSY học/Nội khoa
4Nguyễn Thanh ThảoPGSY học/Chẩn đoán Hình ảnh
5Hồ Hữu ThiệnPGSY học/Ngoại khoa
6Phạm Nguyên TườngPGSY học/Ung thư
7Trần Kiêm HảoPGSY học/Nhi khoa