Tất cả tin bài

Thành lập các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019

Thực hiện quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 5 năm 2019, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-ĐHH thành lập 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2019....

14/05/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sẽ được thực hiện từ tháng 7-11/2019

Đó là một trong các kết luận của phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 4/1/2019...

06/05/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Danh sách đề cử thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019

Danh sách đề cử thành viên các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019...

04/05/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm